Tiemex en Stefco
.
.Direct contact? Bel 0316 - 58 15 00

ADR klassen

Vrijblijvende offerteOf stel uw vraagADR Klassen

Hieronder vindt u een opsomming van de diverse gevaarlijke stoffen en bij welke wij u van dienst kunnen zijn:
Ondanks dat wij hiertoe de vergunning en kennis in huis hebben rijden wij geen klasse 1 (m.u.v 1.4) 2.3, 6.1, 6.2 en klasse 7 (dit om de veiligheid van onze medewerkers optimaal te houden).ADR klasse 1Klasse 1: Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Beschrijving: voornamelijk voorwerpen als vuurwerk, vuurpijlen, munitie en wapentuig
Hoofdgevaar: explosiviteit
Klassenverdeling: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Tiemex vervoert voor u klasse 1.4ADR klasse 2Klasse 2: Gassen
Beschrijving: zuivere gassen of gasmengsels. Denk aan stikstof, propaan, lpg en argon.
Hoofdgevaar: brandbaar, verstikkend, bijtend en giftig
Klassenverdeling: 2.1 2.2 2.3

Tiemex vervoert voor u klasse 2.1 en 2.2ADR klasse 3Klasse 3: Brandbare vloeistoffen
Beschrijving: vloeistoffen die onder bepaalde omstandigheden ontvlammen.
Hoofdgevaar: brandbaar
Klassenverdeling: F, FT , FC , FTC , D

Tiemex vervoert al uw klasse 3 zendingenADR klasse 4.1Klasse 4.1: Brandbare vaste stoffen
Beschrijving: makkelijk (door wrijving) ontvlambare stoffen in korrelvorm, poedervorm, metaalvorm of pastavorm.
Hoofdgevaar: brandbaar
Klassenverdeling: F, FO, FT, FC, D, DT, SR

Tiemex vervoert de meeste, maar niet alle UN nummers van de klasse 4.1ADR klasse 4.2Klasse 4.2: Voor zelfontbranding vatbare stoffen
Beschrijving: stoffen die zonder ontstekingsbron met zuurstof uit de lucht tot ontbranding kunnen komen.
Hoofdgevaar: brandbaar
Klassenverdeling: S, SW, SO, ST, SC

Tiemex vervoert de meeste, maar niet alle UN nummers van de klasse 4.2ADR klasse 4.3Klasse 4.3: Stoffen die gas ontwikkelen bij water
Beschrijving: stoffen, die als gevolg van een reactie met water brandbare gassen ontwikkelen.
Hoofdgevaar: gas & explosie
Klassenverdeling: W, WF1, WF2, WS, WO, WT, WC, WFC

Tiemex vervoert niet alle nummers van de klasse 4.3ADR klasse 5.1Klasse 5.1: Oxiderende stoffen
Beschrijving: stoffen die niet zelf brandbaar zijn, maar wel verbranding kunnen veroorzaken van andere stoffen.
Hoofdgevaar: brandbaar

Tiemex vervoert uw klasse 5.1 goederen
ADR klasse 5.2Klasse 5.2: Organische Peroxiden
Beschrijving: chemisch instabiele stoffen die zichzelf kunnen ontleden. Voornamelijk hulpstoffen voor kunstof.
Hoofdgevaar: brandend, bijtend

Tiemex vervoert uw klasse 5.2 goederen
ADR klasse 6.1Klasse 6.1: Giftige stoffen
Beschrijving: stoffen die bij inademing, aanraking met de huid of inslikken de gezondheid van de mens schaden of de dood veroorzaken.
Hoofdgevaar: vergiftiging

Tiemex vervoert geen klasse 6.1 goederenADR klasse 6.2Klasse 6.2: Infectueuze stoffen
Beschrijving: stoffen die ziekte kunnen veroorzaken bij mensen of dieren
Hoofdgevaar: infectie

Tiemex vervoert geen klasse 6.2 goederen
ADR klasse 7Klasse 7: Radioactieve stoffen
Beschrijving: stoffen met de eigenschap om spontaan energie in de vorm van onzichtbare straling uit te zenden
Hoofdgevaar: straling

Tiemex vervoert geen klasse 7 goederen
ADR klasse 8Klasse 8: Bijtende stoffen
Beschrijving: chemische stoffen die de huid of slijmvliezen aantasten zoals accuzuur, zoutzuur en zwavelzuur.
Hoofdgevaar: bijtende stoffen en dampen

Tiemex vervoert uw klasse 8 goederen
ADR klasse 9Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
Beschrijving: stoffen die tijdens het vervoer gevaar opleveren, maar niet onder de omschrijving van andere klassen valt.
Hoofdgevaar: divers

Tiemex vervoert de meeste klasse 9 goederen

Direct ADR transport nodig of wilt u meer informatie?
Contact & Offerte
Onze specialisten staan u graag te woord en bieden direct een oplossing.