Tiemex en Stefco
.
.Direct contact? Bel 0316 - 58 15 00

ADR klassen

  Vrijblijvende offerte


  Of stel uw vraag  ADR Klassen

  Hieronder vindt u een opsomming van de diverse gevaarlijke stoffen en bij welke wij u van dienst kunnen zijn:
  Ondanks dat wij hiertoe de vergunning en kennis in huis hebben rijden wij geen klasse 1 (m.u.v 1.4) 2.3, 6.1, 6.2 en klasse 7 (dit om de veiligheid van onze medewerkers optimaal te houden).  ADR klasse 1Klasse 1: Ontplofbare stoffen en voorwerpen
  Beschrijving: voornamelijk voorwerpen als vuurwerk, vuurpijlen, munitie en wapentuig
  Hoofdgevaar: explosiviteit
  Klassenverdeling: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

  Tiemex vervoert voor u klasse 1.4  ADR klasse 2Klasse 2: Gassen
  Beschrijving: zuivere gassen of gasmengsels. Denk aan stikstof, propaan, lpg en argon.
  Hoofdgevaar: brandbaar, verstikkend, bijtend en giftig
  Klassenverdeling: 2.1 2.2 2.3

  Tiemex vervoert voor u klasse 2.1 en 2.2  ADR klasse 3Klasse 3: Brandbare vloeistoffen
  Beschrijving: vloeistoffen die onder bepaalde omstandigheden ontvlammen.
  Hoofdgevaar: brandbaar
  Klassenverdeling: F, FT , FC , FTC , D

  Tiemex vervoert al uw klasse 3 zendingen  ADR klasse 4.1Klasse 4.1: Brandbare vaste stoffen
  Beschrijving: makkelijk (door wrijving) ontvlambare stoffen in korrelvorm, poedervorm, metaalvorm of pastavorm.
  Hoofdgevaar: brandbaar
  Klassenverdeling: F, FO, FT, FC, D, DT, SR

  Tiemex vervoert de meeste, maar niet alle UN nummers van de klasse 4.1  ADR klasse 4.2Klasse 4.2: Voor zelfontbranding vatbare stoffen
  Beschrijving: stoffen die zonder ontstekingsbron met zuurstof uit de lucht tot ontbranding kunnen komen.
  Hoofdgevaar: brandbaar
  Klassenverdeling: S, SW, SO, ST, SC

  Tiemex vervoert de meeste, maar niet alle UN nummers van de klasse 4.2  ADR klasse 4.3Klasse 4.3: Stoffen die gas ontwikkelen bij water
  Beschrijving: stoffen, die als gevolg van een reactie met water brandbare gassen ontwikkelen.
  Hoofdgevaar: gas & explosie
  Klassenverdeling: W, WF1, WF2, WS, WO, WT, WC, WFC

  Tiemex vervoert niet alle nummers van de klasse 4.3  ADR klasse 5.1Klasse 5.1: Oxiderende stoffen
  Beschrijving: stoffen die niet zelf brandbaar zijn, maar wel verbranding kunnen veroorzaken van andere stoffen.
  Hoofdgevaar: brandbaar

  Tiemex vervoert uw klasse 5.1 goederen
  ADR klasse 5.2Klasse 5.2: Organische Peroxiden
  Beschrijving: chemisch instabiele stoffen die zichzelf kunnen ontleden. Voornamelijk hulpstoffen voor kunstof.
  Hoofdgevaar: brandend, bijtend

  Tiemex vervoert uw klasse 5.2 goederen
  ADR klasse 6.1Klasse 6.1: Giftige stoffen
  Beschrijving: stoffen die bij inademing, aanraking met de huid of inslikken de gezondheid van de mens schaden of de dood veroorzaken.
  Hoofdgevaar: vergiftiging

  Tiemex vervoert geen klasse 6.1 goederen  ADR klasse 6.2Klasse 6.2: Infectueuze stoffen
  Beschrijving: stoffen die ziekte kunnen veroorzaken bij mensen of dieren
  Hoofdgevaar: infectie

  Tiemex vervoert geen klasse 6.2 goederen
  ADR klasse 7Klasse 7: Radioactieve stoffen
  Beschrijving: stoffen met de eigenschap om spontaan energie in de vorm van onzichtbare straling uit te zenden
  Hoofdgevaar: straling

  Tiemex vervoert geen klasse 7 goederen
  ADR klasse 8Klasse 8: Bijtende stoffen
  Beschrijving: chemische stoffen die de huid of slijmvliezen aantasten zoals accuzuur, zoutzuur en zwavelzuur.
  Hoofdgevaar: bijtende stoffen en dampen

  Tiemex vervoert uw klasse 8 goederen
  ADR klasse 9Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
  Beschrijving: stoffen die tijdens het vervoer gevaar opleveren, maar niet onder de omschrijving van andere klassen valt.
  Hoofdgevaar: divers

  Tiemex vervoert de meeste klasse 9 goederen

  Direct ADR transport nodig of wilt u meer informatie?
  Contact & Offerte
  Onze specialisten staan u graag te woord en bieden direct een oplossing.