Tiemex en Stefco
.
.Direct contact? Bel 0316 - 58 15 00


Algemene bedrijfsvoorwaarden Tiemex & Stefco logistic services b.v.

Transportbemiddeling en distributie
Tiemex & Stefco logistic services b.v. treedt uitsluitend op als expediteur / intermediair en laat door derden in uw opdracht vervoeren. Op alle door U aan ons verstrekte opdrachten zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden (steeds de laatste versie) laatstelijk gedeponeerd ter Griffie van de rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2004, van toepassing. Verzekeringen worden alleen na uitdrukkelijke schriftelijke opdracht en voor Uw rekening afgesloten.

Opslag, value added logistics en value added services
Op alle opslag activiteiten als mede de value added logistics en value added services zijn de PD voorwaarden (steeds de laatste versie) laatstelijk gedeponeerd ter Griffie van de Arrondisementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam op 1 september 2000, van toepassing. Verzekeringen worden alleen na uitdrukkelijke schriftelijke opdracht en voor uw rekening afgesloten.

Betalingsvoorwaarden voor alle diensten
De T.L.N. betalingsvoorwaarden (steeds de laatste versie) laatstelijk gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Den Haag op 1 oktober 1993, zijn van toepassing.

Buitenlandse opdrachtgevers
Daar waar niet in strijd met de genoemde voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Volledige versies
Op aanvraag worden de gewenste voorwaarden kosteloos toegezonden.